HELA HÄLSAN

Hela HälsanHälsofrämjandets medlemsmagasin Hela Hälsan ges ut fyra gånger per år. Här kan du läsa artiklarna digitalt.

Redaktör: Elin Parmhed
Kontakt: redaktionen@halsoframjandet.se

Vill du annonsera i Hälsofrämjandets medlemstidning och nå hälsointresserade medlemmar över hela Sverige? 
Kontakta redaktionen@halsoframjandet.se för mer information.