"Förmågan att bli frisk finns hos allt levande"

Som elvaåring bröt hon benet och som fjortonåring krockade hon med en bil. Cykeln fick kasseras, med mirakulöst nog överlevde hon även om ryggen blev rejält skadad. "Jag fick för mig att yoga skulle vara bra, men där jag bodde fanns ingen yoga på den tiden." Det skulle dröja tills Ann Svärdfelt passerat 30 år innan hon fann yogan och ayurvedan, och ett nytt liv kunde börja – utan smärta.

Ann Svärdfelt fotograferad av Henrika Lavonius Wike
Ann Svärdfelt fotograferad av Henrika Lavonius Wike.

Nu har 20 år gått och Ann Svärdfelt har hunnit grunda tre yogaskolor – shalas – i Östersund, Malmö och Åhus. Hon verkar idag som fristående ashtangayogalärare med workshops och gästspel på olika yogaskolor runt om i världen. Dessutom är Ann utbildad inom ayurveda vid Ayurvedaakademin i Stockholm som hon numera samarbetar med när hälsorådgivarutbildningar ges på andra håll i landet.

Man skulle kunna säga att livet förändras fullständigt när yogan kom in i Anns liv som 30-åring. Även om hon redan som  elvaåring hade på känn att "jag skulle behöva ägna mig åt yoga", som hon uttrycker det. 

–  När jag hittade ashtangayogan hittade jag hem – det var det här jag skulle hålla på med, säger Ann Svärdfelt.

Hon kollade upp var yogatraditionen kom ifrån, men kände då inte för att åka till Indien och staden Mysore. Istället blev det under ett yogaevent i New York som Ann skulle få sin första kontakt med ashtangayogans innersta kärna. 

–  Inom ashtangayogan är det viktigt att  ha en lärare, förstod jag då, och jag fastnade väldigt mycket för grundarens barnbarn Sharath Jois som nu för tiden är huvudlärare inom den här yogatraditionen.

Sedan blev det Indien och under en tid bodde hon med sin familj i Mysore och drev ett litet kafé.

–  Det handlade om att nå djupet så mycket som möjligt och få så mycket kunskap från källan – Sharath – som möjligt.

Hon har fortfarande kontakt med sin lärare och åker i november till Mysore för att träffa honom igen. 

–  Jag ser mig fortfarande som en nyfiken person som fortfarande lär mig saker och inom yogan kallar man det att vara elev. Samtidigt som jag undervisar och håller föreläsningar så försöker jag hela tiden vidareutbilda mig.

Ann Svärdfelt fotograferad av Henrika Lavonius Wike
Foto: Henrika Lavonius Wike


Vad var det som gjorde att du till sist hittade till yogan som 30-åring?
–  När jag passerade 30 år så kände jag mig rätt sliten. Jag tänkte: "Ska det behöva vara såhär?". Jag blev intresserad av vad man kan göra för att må bättre på alla plan. Bara motion och vanlig mat verkade inte räcka. 

Hon testade en massa olika saker. Som "ett äpple om dagen". Men just ett äpple på eftermiddagen visade sig vara en av huvudanledningarna till att hon blev förstoppad. Kontakten med ayurvedan förklarade hur allt hänger ihop, och att det spelar roll lika stor roll vilken tid man äter på dygnet, vad man äter, vad man är i för sinnestillstånd, om man äter varmt eller kallt, som vilken tid man rör på sig och vad man väljer för aktivitet. Ann började inse att det handlade om mycket mer än bara kost eller bara rörelse. 

–  När jag var 30 år och skulle börja jobba efter mammaledighet så sa jag upp mig för att vara med barnen och på riktigt lära mig mer om yoga och hälsa.

Yogan var för ryggen och kroppen, men också för att stilla sinnet.

–  Jag var inte så närvarande, men just då kunde jag inte sätta ord på det. När jag började med yogan märkte jag att matsmältningen och sömnen blev bättre, jag blev lugnare, ryggproblemen försvann – det var så mycket som hände och jag kände att jag ville ägna mig åt det här och utbildade mig. 

Som yogalärare blev det en klass i veckan, sedan två, tre, fyra och så småningom en egen lokal. Sen har det rullat på.

–  När man ser hur yogan och ayurvedan tillsammans kan hjälpa en människa så blir man så glad. Yogan och ayurvedan hänger ihop. Den ena kan inte leva utan den andra – man kan säga att yogan är ett av verktygen som man rekommenderar inom ayurvedan för att nå balans. 

Vad är det man kan behöva göra för att nå balans?
–  Många gånger är det egentligen inte så stora saker man behöver göra för att komma åt ett ganska stort problem. 

Vad innebär det för dig som hälsorådgivare inom ayurveda?
–  Vi ger köksråd och hur man kan applicera det i sin vardag. Hur man kan hitta bättre rutiner kring det man äter och hur man gör saker. Jag vill visa hur det har ett värde att gå ut i naturen, att det finns ett värde i att stanna upp, lyssna på sitt andetag och såna saker. 

Maten som medicin
Ayurveda betyder vetenskapen om livet. Det är en holistisk lära som ser till vad du har i ditt liv. Allt påverkar dig och därför är det ingenting man egentligen kan bortse ifrån. Det är en hjälp att hitta sin egen rytm. För att nå dit kan en ayurvedisk konsultation vara bra. Ann Svärdfelt kan utifrån de obalanser hon ser hos en person, rekommendera enkla åtgärder. Det kan innebära något väldigt litet som start – som att dricka ett glas ljummet vatten på fastande mage tio minuter innan frukost. När rutinen sitter är klienten redo att ta sig an fler saker.  

– Ayurvedan ser maten som medicin och att egentligen alla problem är livsstilsproblem. Det handlar om att vi inte fattar kroppens signaler och inte vet vad vi ska göra. Dels stannar vi inte upp tillräckligt mycket och är lyhörda och eftersom vi inte gör det kan vi heller inte vara följsamma med vad kroppen ger för signaler. 

Men hopp finns.
–  Förmågan att bli frisk finns hos allt levande, vi behöver balansera det som inte är i balans genom att tillföra dess motsats. har vi mycket eld i oss, behöver vi få i oss mer vätska, har vi mycket luft så behöver vi få mer jordning i form av vila.

Har du något tips till läsarna?
–  Ha tålamod och var nyfiken. Andningen är superviktig. Rörelse i kombination med andning helar kroppen. Då bygger man upp energin i kroppen, det vi inom yogan kallar för prana och som kallas för chi inom kinesisk medicin. Väldigt mycket handlar om hur vi kan ha ett bra energiflöde. När jag har det är jag både glad och jag orkar mer. Då har man lättare att ta upp näringen i maten, man kan reglera sin energinivå, och man förstår när man behöver vila – alla de här bitarna hör ihop, säger Ann Svärdfelt.

OM ANN SVÄRDFELT
Gör Har jobbat med yoga och ayurveda i 20 år och bland annat skrivit boken Yoga för barn (2007). Hon är från Östersund, men har numera sin bas på flera håll. Ann gör ayurvediska hälsokonsultationer och lär upp yogalärare enligt ett lärlingsprogram, men kan också coacha dig i konsten att medvetandegöra din andning. I april 2023 kommer hon till Masesgården. Medlemmar i Hälsofrämjandet får 25 procent rabatt.

Webbsida www.annsvardfeltyoga.com 
Följ Ann på Instagram @annsvardfeltyoga

Artikeln tidigare publicerad i Hälsofrämjandets medlemstidning Hela Hälsan, nummer 3/2022.