Vad är egentligen en hälsofrämjande livsstil?

Anette Kovacic Almström
Anette Almström Kovacic. Foto: Elin Parmhed

Att verka för en hälsofrämjande livsstil är vårt förbunds syfte och uppdrag, så är det sagt och så försöker vi göra. I alla fall så gott vi kan. Vi i styrelsen och de vi lyfter fram i vår tidning. Gissningsvis de flesta av er medlemmar också.  

Främja en hälsofrämjande livsstil. Vad är egentligen det? I våra stadgar står att verksamheten skall vara inriktad på:

  • att verka för en hälsosam livsstil och helhetssyn med inriktning på friluftsliv/motion, grön mat, inre harmoni och god miljö, som ger en bättre fysisk och mental hälsa att öka kunskapen om hälsofrågor genom att arbeta med en helhetssyn på hälsan
  • att verka för mer vegetarisk. ekologisk, klimatsmart och närproducerad mat  
  • att verka för ett aktivt frilufts- och motionsliv med utnyttjande av naturens skafferi och slå vakt om allemansrätten
  • att ta avstånd från och aktivt motarbeta bruk av tobak och droger
  • att verka för ett personligt avståndstagande från användandet av tobak och droger och största försiktighet med alkohol
  • att verka för bättre och hållbarare miljö genom krav på rent vatten och ren luft
  • att motverka och säga nej till försök med genmodifierade grödor  
  • att verka för en komplettering av Hälso- och sjukvårdslagen avseende integrativ/komplementär medicin
  • att främja mental hälsa genom en balanserad livsstil, med friluftsliv, vila och rekreation i olika former samt en hälsofrämjande mental inställning/förhållningssätt  

Dessa kloka ståndpunkter visar tydligt att vi är en organisation med stor kunskap, vilja och driv i att så mycket hänger ihop. Många parametrar påverkar vår totala hälsa. Vad säger då stadgarna om hur vi medlemmar skall leva? Egentligen ingenting alls, mer än att verksamhet i vårt namn och regi skall vara tobaks- och alkoholfri. Även detta är så fint med detta förbund. Inga pekpinnar utan en vilja och ambition att påverka till bättre folkhälsa genom ett helhetsgrepp. Det innebär att identiteten som hälsofrämjare kan och faktiskt bör se olika ut för olika individer. Det finns ingen väg som är den exakt rätta för alla. Det bra och rätta valet kan vara en skogspromenad för någon medan kanske slötittande på en TV-serie är rätt för en annan. Just då. Att enbart identifieras som hälsofrämjare om du uppfyller allt i vår inriktning under en samma period i livet tror jag är en utopi och egentligen inte ens eftersträvansvärt.   

För egen del uppskattar jag alla de val både jag själv och andra lyckats ta och genomföra för ett bättre mående. Att vara nöjd med det som faktiskt genomförts i stället för missnöjd i det som finns kvar att göra, att inte döma andra, att se glaset som halvfullt i stället för halvtomt, allt i nuet tror jag är ett viktigt ställningstagande. Ett ställningstagande som helt sannolikt ger positiva effekter på just hälsan. Därmed inte sagt att vi då och då eller när nöden så kräver ska sträva efter mer. Men vila i nuet och vara nöjd. Var snäll mot dig själv och andra så gott det bara går. Det är vi människor värda. 

Gott nytt år!   

Anette Almström Kovacic
Ordförande
anette@halsoframjandet.se