Ordföranden har ordet: Hälsofrämjare i ur och skur

Anette Kovacic Almström
Anette Almström Kovacic. Foto: Elin Parmhed

Vårsolen har äntligen nått hela vårt avlånga land och i några delar har barmarken nu borgat för årets friluftsvandringar. Dock inte här hos mig, här håller snön greppet om naturen ett tag till. Förödande vackert dock och till gagn för de som åker skidor. Förödande vackert var det även i Grytnäs när vi i Hälsofrämjandets styrelse hade vår arbetshelg på Masesgården häromveckan. För några av oss var det första besöket, vilket besök sedan. Sunda vanor, fantastisk mat, hälsosamma aktiviteter och inte minst många berikande möten. En vecka på egen hand längre fram i år står nu på min önskelista. Att börja mina dagar med välgörande te och yoga innan en näringsrik frukost och arbetsstart är dessutom numera rutin.  

Under vistelsen hade vi många och djupgående diskussioner om hur vi bäst förvaltar denna fina organisations traditioner in i framtiden. Hur väl fungerar våra stadgar i att stötta ett hälsoarbete för fler,på fler platser? Hur får vi ihop ekonomin till allt vi vill göra? Hur får vi fler att engagera sig i styrelse- och annat ideellt hälsoarbete? Hur få vi ett friskare Sverige? Funderingarna var många, embryon till svar likaså. Det första du som medlem kommer märka av är de förslag till stadgeändringar gällande medlemstyper vi i styrelsen lagt till kommande Förbundsmöte. Till nästa år funderar vi vidare. 

I årets första nummer som når medlemmarna i dagarna, kan ni läsa om en förskolerektors fantastiska arbete med bland annat Fredagsfys i sina förskolor, det gör mig extra stolt då det ju är där jag har min bakgrund och historia. Jag vet hur väl många av förortens barn behöver den där extra puschen att få uppleva rörelseglädje, utomhusvistelser och sunda matvanor. Samlade studier visar ju tyvärr hur ojämlikt vårt land är gällande hälsa.   

Ett annat glädjeämne är det projekt vi precis påbörjat med stöd från Svenskt Friluftsliv där vi kunnat deltidsanställa en lärare med hälsopedagogbakgrund i syfte att utveckla friluftslivsvistelse i samklang med allemansrätten på fem pilotförskolor under året. Om det faller väl ut har vi möjlighet att få fortsätta och utveckla i större skala. Vi beviljades även fortsatt bidrag för vår satsning ”Fredagsfys i ur och skur med Hälsofrämjandet” så redan 27–28/4 kör vi i gång med nästa utbildningsomgång av hälsofrämjare. Anmäl dig du med vet jag! Skicka din intresseanmälan till projektledaren: annika.stunke@halsoframjandet.se    

Anette Almström Kovacic Ordförande  
anette@halsoframjandet.se