Ordföranden har ordet: Hälsofrämjandet 2.0

"Givetvis tänker vi inte glömma de mer klassiska och avslappnande aktiviteterna som skogspromenader, fjällvandringar och odling, men att nå ut och konkurrera i dagens brus kräver nya vägar."

Anette Almström Kovacic
Ordförande Anette Almström Kovacic. Foto: Privat

Att kliva på som ordförande för Riksförbundet Hälsofrämjandet 2022 är både hedrande och spännande. Förbundet står nu och sedan en tid tillbaka i en kraftig utvecklingsfas. 2.0 kanske vi kan kalla det. 2.0. Begreppet som ursprungligen användes som ett samlingsord för nästa generation av program, tjänster och affärsmodeller på Internet, men som allt oftare appliceras på utveckling i största allmänhet. Det vill vi, utvecklas. Vi behöver ta större plats i dagens ofta ohälsosamma och stressade samhälle.

Många folkrörelser med människans hälsa och bästa för ögonen har tappat mark. Vi når sällan längre våra medmänniskor på de sätt som tidigare fungerade. Nya hälsoarenor har vuxit fram, olika sorters gym, padelhallar med mera som lockar många och därmed bidrar till ökad fysisk aktivitet. Däremot ofta inomhus och förenat med prestation och höga kostnader. Det är ingen överdrift att säga att människan idag ibland går över ån för lite vatten. Här vill jag gärna se Hälsofrämjandet som ett komplement eller möjligen motvikt.

Ett nytt slags friluftsliv
Vår målbild är fortfarande att bygga folkhälsa genom ett helhetstänk:

Motion – mer friluftsliv och rörelse

Mat – mer grön ekologisk mat

Mental balans – vikten av vila och en stressfri livsmiljö

Men vi måste nå dit på nya sätt, utan att för den sakens skull glömma våra rötter.

Parkour, Hittaut, Pokemon go och ”utegym” är exempel på företeelser som inte hör till det klassiska friluftslivet men är desto mer lyckosamma i att fånga upp utövare, inte minst unga. Så vill Hälsofrämjandet också vara och vår stora satsning Fredagsfys är en sådan företeelse. Vi har på bara ett par år lyckats få ut 10 000-tals barn, unga och deras lärare i glädjefylld rörelse varje fredag året om. I ur och skur. Här vill vi både växa och utvecklas. Vi har redan nu i mindre skala Fredagsfys för +65:are men när en dröm att sprida detta som veckans höjdpunkt till alla Sveriges äldre.

Givetvis tänker vi inte glömma de mer klassiska och avslappnande aktiviteterna som skogspromenader, fjällvandringar och odling men att nå ut och konkurrera i dagens brus kräver nya vägar. Att nyttja kraften och spridningspotentialen via sociala medier är en. Vi pratar bland annat Instagram, Tiktok och hälsoappar för att nå både nya och gamla målgrupper. 

Eller varför inte en uppgraderad och digitaliserad ”Plupp” som guidar barn ut i skogen efter allemansrättens riktlinjer? 

Hälsofrämjandet 2.0 – häng med för nu kör vi!

Anette Almström Kovacic
Ordförande

Artikeln tidigare publicerad i Hälsofrämjandets medlemstidning Hela Hälsan, nummer 3/2022.