Nationellt ramverk för vandringsleder klart – Sverige ska bli ledande inom vandring

Foto: Anna Holm, Visit Dalarna

Målet med ramverket är att göra såväl Sverige som Dalarna till Europaledande inom vandring. Det handlar om långsiktigt tänkande för hållbar utveckling av lederna och bra och tydlig information till besökare.

–  Med ramverket finns nu en ledstjärna att följa för utvecklingen av vandringsleder i Sverige. Nu gäller det också att inspirera andra aktörer till att använda det och framför allt att få dem att förstå vilken tillgång det är, säger Johan Engström, projektledare och affärsutvecklare på Visit Dalarna.

Ramverket omfattar bland annat fem viktiga kvalitetskriterier för alla som arbetar med ledutveckling; fysisk led, organisering, upplevelse, service och kommunikation. I verktygslådan finns mallar, stöddokument och manualer som kan användas som inspiration och vägledning. 

Naturvårdsverket och Tillväxtverket har redan börjat använda sig av ramverket i sina utlysningar. 

I projektet Nationellt ramverk för vandringsleder har bland annat Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, turistorganisationer och besöksnäringen varit delaktiga. Visit Dalarna har varit ledande aktör och projektet har finansierats av Jordbruksverket och Tillväxtverket.

ramverkvandring.se

Artikeln har tidigare publicerats i Hälsofrämjandets medlemstidning Hela Hälsan, nr 4/2022.