FREDAGSFYS

Fredagsfys skapades för att inspirera barn och unga till ökad rörelse och En sockersmart skola för en sundare sockerkonsumtion. Sekundära målgrupper är pedagoger, föräldrar och äldreomsorg. Fredagsfys genomförs oftast i förskola och skola, med störst möjlighet i fritidsverksamhet, men gärna inom skolans hela organisation.

Stillasittande är en av vår tids största utmaningar. Enligt WHO bör barn vara fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag. Svenska barn sitter still nästan 9 timmar per dag och ännu mer under helgen. Samtidigt ökar sockerkonsumtionen, idag kommer 22 % av barns totala energiintag från tillsatt socker. WHOs uppsatta mål är att högst 5 % av energiintag ska komma från tillsatt socker. Under helgerna ökar sockerkonsumtionen ytterligare.  

Fredagsfys blir ett fräscht fredagsmys, med rörelse, gemenskap, glädje och ett sundare intag i fokus. Helt enkelt en ny generation med fredagsfys istället för fredagsmys, utan att tulla på myset.

Syftet med Fredagsfys är att inspirera till att öka fysisk aktivitet hos främst barn och unga samt sprida information om vikten av daglig rörelse och skapa ringar på vattnet till ännu mer rörelse. Syftet med En sockersmart skola är att informera om sockrets negativa effekter samt uppmuntra och inspirera till mer sockersmarta och bättre alternativ.

Målsättningen är att ta tillbaka det länge kidnappade ordet fredagsmys från livsmedelsindustrin, fräscha upp det till en modern och hälsosam företeelse, med mer fysisk aktivitet och lägre sockerkonsumtion hos främst barn och unga. Säkerställa att förskolor och skolor blir sockersmarta och följer de styrdokument som finns, exempelvis skollagen, folkhälsopolitiska mål, livsmedelsverkets rekommendationer, (BRA måltider i förskolan/skolan), kommunens egen kostpolicy och barnkonventionen. 

Dessutom​ är målet att:

  • alla barn minst når den satta rekommendationen för fysisk aktivitet per dag om 60 minuter genom små korta rörelsepauser fördelat över hela dagen och lustfylld rastverksamhet
  • barn och ungdomar får så mycket egna verktyg att de själva gör sundare och klokare val i framtiden
  • information och inspiration når föräldrarna generation fredagsmys blir generation fredagsfys utan att tulla på myset
  • nätverket ger ringar på vattnet och att hela Sverige börjar fredagsfysa och vardagsfysa i både små och stora sammanhang
  • Fredagsfys och Sockersmart ska vara lika självklart som fredagsmys är idag

fredagsfyssverige.se kan du läsa ännu mer om våra projekt Fredagsfys och En sockersmart skola.

Du är också välkommen att höra av direkt till Susanna Almström, susanna@halsoframjandet.se