Arvet på närmare miljonen ger medlemmar i Kronobergs län en vistelse på hälsohem

När Sirene Andersson gick bort i slutet av 2017 testamenterade hon nästan 960 000 kronor till Riksförbundet Hälsofrämjandet. 

Masesgården
Foto: Masesgården

En tredjedel av sin kvarlåtenskap skänkte Sirene Andersson till Riksförbundet Hälsofrämjandet, medan de resterande två tredjedelarna gick till Bröstcancerföreningen Victoria i Kronbergs län och Mag-tarmfonden. Det innebär 959 328 kronor till förbundet. Pengarna ska enligt testamentet användas som bidrag till personer som varit medlemmar i Riksförbundet Hälsofrämjandet i minst ett år, som bor i Kronobergs län, och som behöver en rehabiliterande vistelse vid ett hälsohem.

Som bosatt i Kronobergs län kan du alltså söka pengar från förbundet för att bo en vecka på Masesgården, som är det hälsohem vi godkänner.

Ansök om en vecka på Masesgården i Dalarna genom att kontakta kansliet:
info@halsoframjandet.se
08-643 05 04