Kallelse till förbundsmöte 2023

Riksförbundet Hälsofrämjandet bjuder in till årsmöte.

Datum och tid 22 april klockan 14.00
Plats Hälsans hus, Fjällgatan 23B, 116 28 Stockholm
Anmälan Via e-post till info@halsoframjandet.se

Alla medlemmar är välkomna till Hälsofrämjandets förbundsmöte. 

Stadgarna om rösträtt
Rösträtt vid Förbundsmöte utövas av valda ombud för lokalföreningar, distrikt samt av förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter. De sistnämnda har inte rösträtt i frågor om ansvarsfrihet och val av revisorer. Övriga vid Förbundsmötet närvarande medlemmar har förslags- och yttranderätt men inte rösträtt. Medlem, som betalt medlemsavgift för det pågående verksamhetsåret eller året innan, kan utses till ombud och är valbar vid förbundsmötet.