Kallelse till extrainsatt förbundsmöte

Ordföranden och styrelsen i Riksförbundet Hälsofrämjandet kallar till extrainsatt förbundsmöte måndag den 12 juni klockan 18.00. 

Agenda: 
Budget
Val av eventuell suppleant och ledamot
Eventuell val av valberedning

Plats:
Mötet sker digitalt

Anmälan:
Sker till info@halsoframjandet.se

Tags